OK! Evaluatie

OK Methode Stap 7 - Evalueren

OK! Evaluatie

Evalueren is een belangrijke bron voor organisatieleren. Heeft u behoefte aan het gestructureerd kunnen uitvoeren van doelgerichte en gestructureerde activiteiten om als mens en/ of netwerk van mensen te beoordelen of de activiteiten uit OK methodisch werken hebben bijgedragen aan de gewenste waarde-creatie?  

Doelgroep

 • Managementteams, directieleden, strategisch bedrijfsteam (MKB-onderneming),  
 • Middelmanagement  
 • Projectmanagers en projectleiders. 
 • Gespecialiseerde staf zoals ontwerpers, kwaliteit-, milieu-, veiligheid, hrm, control, facility managers  

Doel

 • Het beheersen van logisch gestructureerde evaluerende denkstappen of de gestructureerde methoden hebben bijgedragen aan de gewenste meervoudige waarde-creatie.  

Inhoud

De volgende evaluatiesoorten komen aan de orde voor het gestructureerd en gezamenlijk beheersen van evalueren van het succes van de gestructureerde methoden voor het creëren van de gewenste waarde-creatie: - Planevaluatie - Procesevaluatie - Productevaluatie Met behulp van het handzame applicatieformats en concrete voorbeelden kunt u deze methoden in de toekomst blijven toepassen.

 • Inzicht in elkaars waarnemingen en perceptie over waarde-creatie van de organisatie
 • Een door het verantwoordelijke team gedragen strategisch analyse op meervoudige waarden
 • Een gemeenschappelijk gedragen nieuw strategisch business- en implementatieplan
Training Intro Test_00000

Opbouw in dagdelen

Dagdeel 1 Planevaluatie

Uitvoeren van gestructureerde beoordeling van de plannen voor 

 • Waarnemen & Beoordelen
 • Onderzoeken en
 • Implementeren op relevantie, deugdelijkheid en haalbaarheid voor de uitvoering  

Dagdeel 2 Procesevaluatie

 • Zijn de activiteiten in de velden ’ Waarnemen’, ‘Onderzoeken’ en ‘Beinvloeden’ tevredenstellend doorlopen?
 • Procesevaluatie van het kunnen  ‘schakelen’ tussen de methodische gestructureerde methoden 

Dagdeel 3 Productevaluatie

 • Beoordelen van de mate waarin de gestructureerde methoden afzonderlijk en in samenhang hebben bijgedragen aan het bereiken van de gewenste resultaten, namelijk beïnvloeding van de waardesoorten en meervoudige waarde toevoeging.