Podcasts

Goed nieuws! De eerste OK! podcast serie staat online. In zes korte afleveringen nemen Rob Westerdijk en Roel Riepma de luisteraar mee in het succesvol toepassen van de OK! methode.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert de luisteraar om vanuit het OK! perspectief kritisch naar eigen bedrijfsstrategie en bedrijfsprocessen te kijken. Het doel is om organisaties bestendig te maken voor de toekomst waarbij interne en externe belangen worden gericht op de ontwikkeling van een brede welvaart.

De podcastserie doorloopt de verschillende methodische stappen die de OK! methode tot een succes maken. Hierbij horen gezamenlijke waarnemings- en beslissingsprocessen en een voortdurende focus op het versterken van de balans tussen de zes waarde-soorten.

Heeft u één of meerdere podcasts beluisterd? Wij zijn erg benieuwd naar uw feedback! Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via de knop hieronder of LinkedIn.

Luister nu naar de OK! Podcast op Spotify of Podbean!

“Een methode is niks meer dan een mooi stappenplan om tot een goed resultaat te komen” – Roel Riepma

Podcast 1

De eerste podcast uit de serie gaat over het delen van verantwoordelijkheid binnen organisaties en het belang van gezamenlijke waarnemings- en beslissingsprocessen om de organisatie toekomstbestendig te laten functioneren. Rob en Roel bediscussiëren aan de hand van een praktijkvoorbeeld hoe en waarom de OK! methode succesvol is bij het in kaart brengen van (toekomstige) kansen en uitdagingen.

 

Podcast 2

Het gezamenlijk bepalen van de juiste prioriteren bij een diversiteit aan uitdagingen binnen organisaties worden besproken in deze podcast. De verdelingen van geldmiddelen – vaak een grote uitdaging – hoort hier ook bij. Bij de OK! methode wordt geld niet gezien als het doel, maar als een middel om de vijf andere waarde-soorten te verhogen (sociaal relationele waarde, menselijke waarde, intellectuele waarde, natuurlijke waarde en materiele waarde). Aan de hand van een voorbeeld uit Rob zijn jeugd leert de luisteraar waarom en hoe een gezamenlijke aanpak het beste resultaat oplevert.

Podcast 3

Problemen binnen de organisatie moeten oorzaakgericht worden opgelost om herhaling te voorkomen. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij de Nederlandse Spoorwegen vertellen Rob en Roel hoe symptoombestrijding (onnodige) vervelende situaties kan opleveren. Hierbij leggen ze uit hoe zij organisaties helpen om gezamenlijk tot de kern van het probleem te komen.

Podcast 4

In deze podcast lopen Rob en Roel samen de processtappen om tot goed overwogen besluiten te komen. Ze bediscussiëren hoe organisaties vaak voor en tegen spelletjes spelen in plaats van dat via logisch opeenvolgende denkstappen beslissingen worden genomen ten behoeve van de organisatie als geheel. Hoe een besluitvormingsproces van een toekomstgerichte organisatie er uit kan zien wordt verteld aan de hand van een praktijkvoorbeeld in de bouwsector.

Podcast 5

Deze podcast gaat over het realiseren van succesvolle projecten binnen organisaties door goed na te denken over ‘wat’, ‘hoe’, ‘wie‘, ‘wanneer’. Er wordt besproken hoe projectplannen verrijkt moeten worden door potentiële risico’s in kaart te brengen en hoe het betrekken van de de juiste belanghebbenden het risico op fouten kan voorkomen. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden vertellen Rob en Roel hoe succesvolle samenwerkingen worden ingezet de zes waarde-soorten beter met elkaar in balans te brengen.

Podcast 6

Hoe kan een organisatie gestructureerd evalueren en waarom is dit zo belangrijk? In de laatste podcast van deze serie bespreken Rob en Roel de drie vormen van evaluatie: plan-, proces- en resultaat evaluatie.

Benieuwd hoe de OK! methode jouw organisatie kan helpen? Bekijk hier al onze adviestrajecten of neem direct contact met ons op.

Meer podcast afleveringen volgen binnenkort!

Houd deze pagina in de gaten of abonneer op onze podcast via: Spotify of Podbean