Adviestrajecten

Hieronder staan eerst onze verschillende adviestrajecten en daarna onze trainingen kort beschreven. Weet u niet zeker welk van onderstaande diensten geschikt is voor uw bedrijfssituatie? Wij denken graag met u mee. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Wat is een adviestraject?
Voor de adviestrajecten komen onze OK! Adviseurs naar uw locatie toe om samen met uw team binnen uw organisatie aan de slag te gaan. Afhankelijk van de behoefte worden vraagstukken direct opgepakt met het team, terwijl zij de werkwijze van de OK! methode aanleren.

Voor wie zijn de adviestrajecten?
De OK! adviestrajecten zijn geschikt voor managementteams, directieleden, strategisch bedrijfsteam (MKB-onderneming), middelmanagement, projectmanagers en projectleiders, gespecialiseerde staf zoals kwaliteit-, milieu-, veiligheid, hrm, control, facility managers, middelmanagement en projectleiders.

Hoe zijn de adviestrajecten opgedeeld?
Hoewel wij organisaties vaak aanraden om het volledige OK! adviestraject te volgen (op basis van ervaringen met vorige klanten), is het zeker ook mogelijk om een deel van het traject te volgen. In dat geval doorloopt u een deel van de 7 methodische stappen. Benieuwd wat de volledige OK! methode en de 7 methodische stappen precies inhouden? Hier leest u er alles over.

adviestraject organisatie-kundig OK! methode sessie

Is uw onderneming toekomstbestendig?

OK! Strategisch Toekomstbestendig Businessplan

OK! methode: Waarnemen en beoordelen (stap 1 & 2 van de 7)
Wat: Het strategisch team ontwikkelt onder begeleiding van onze OK! Adviseurs in dialoogsessies het toekomstbestendige strategisch businessplan. Hierbij hoort de OK! strategische waardeanalyse die u en uw managementteam gemeenschappelijk gedragen inzichten opleveren op in toekomstgerichte externe en interne uitdagingen. Daarnaast wordt ook gekeken hoe de organisatie een meervoudige waarde-bijdragen kan leveren aan de toekomstbestendigheid van de omgeving! De OK! werkwijzen voor het realiseren van de strategie worden kort besproken.

Met behulp van het handzame OK! applicatieformats en toegang tot concrete voorbeelden kunt u de methode in de toekomst zelfstandig toepassen.

Doelen:
• Toekomstbestendigheid met hoge meervoudige waarde*.
• Sterk gemeenschappelijk gedragen business- en implementatieplan.
• Structureel tijdig waarnemen van interne en externe kansen en bedreigingen

OK! Besluitvormingsproces voor Organisatie-uitdagingen

OK! methode: Waarnemen en onderzoeken (stap 4 van de 7)
Wat: Goede besluitvorming is essentieel voor het gezamenlijk overwegen van alternatieven en het verkrijken van draagvlak. Tijdens dit adviestraject leert het strategisch team een besluitvormingsproces aan om gestructureerd en gezamenlijk beslissingen te nemen. Hierbij leren zij ook om een afweging te maken op basis van de zes meervoudige waarde-criteria, waarvoor een risicoanalyse en een mogelijkhedenanalyse wordt uitgevoerd op de balans tussen deze waarde-soorten. Zo wordt ongewenste effecten voorkomen en gewenste effecten bevorderd.

Vraagstukken die uw organisatie met behulp van het professioneel doorlopen van het gestructureerde besluitvormingsproces kan oppakken zijn o.a.:
• Bepalen van het toekomstig business- en verdienmodel;
• Leverancierskeuzen;
• Strategische keuzes zoals overnames;
• Bepalen van product-marktcombinaties;
• Best passende organisatieontwerp;
• Kiezen van nieuwe locatie(s);
• Aantrekken van nieuw personeel.

Met behulp van het handzame OK! applicatieformats en toegang tot concrete voorbeelden kunt u de methode in de toekomst zelfstandig toepassen.

Doelen:
• Toekomstbestendigheid met hoge meervoudige waarde*.
• Structureel tijdig waarnemen van interne en externe kansen en bedreigingen.
• Gestroomlijnd en collectief besluitvormingsproces.

OK! Implementaties Uitvoeren en Beheersen van Organisatieprojecten

OK! methode: Beïnvloeden (stap 6 van de 7)
Wat: Dit OK! adviestraject levert uw onderneming een methodisch aanpak voor het gestructureerd en gezamenlijk beheersen van implementaties. Hierbij hoort een potentiële probleemanalyse en mogelijkhedenanalyse op meervoudige waarden. Deze worden direct toegepast op de door u meegenomen organisatieprojectplannen. Specifiek aandacht wordt besteed aan de effecten en serendipiteit, zodat gezamenlijk tijdens de uitvoering oog wordt gehouden voor zowel eventuele ongewenste negatieve effecten als gewenste positieve mogelijkheden.

Met behulp van het handzame OK! applicatieformats en toegang tot concrete voorbeelden kunt u de methode in de toekomst zelfstandig toepassen.

Doelen:
• Toekomstbestendigheid met hoge meervoudige waarde*.
• Sterk gemeenschappelijk gedragen project en/ of implementatieplan.
• Structureel tijdig waarnemen van interne en externe kansen en bedreigingen.
• Voorkomen van ongewenste afwijkingen tijden of na implementatie.

Klantervaringen

Is uw onderneming toekomstbestendig?