Schuurman Schoenen

Het OK!-adviestraject heeft bij Schuurman schoenen geleid tot een nog sterkere verbinding binnen het managementteam, waardoor de focus van dagkoers-gedrag is verlegd naar het gezamenlijk geven van vorm en inhoud aan projecten, waarmee de strategisch koers geconcretiseerd wordt. Alle projecten die worden uitgevoerd, worden nu eerst in het managementteam besproken. Veel gerichter en minder adhoc werkt het bedrijf nu aan het geven van antwoorden op waargenomen vraagstukken die voor de toekomstbestendigheid van de organisatie en haar omgeving van belang zijn.

Het geven van leiding aan een detailhandelsketen brengt een bijzondere dynamiek met zich mee. Daarnaast doet de huidige tijd een sterk appèl op het meenemen van een diversiteit aan omgevingsfactoren in de strategische besluitvorming. “De OK methode bood ons het perspectief om samen via dialoog een integraal beeld van de omgeving en de interne organisatie te maken en te delen wat richting de toekomst belangrijk is. Dit perspectief hebben we als managementteam opgepakt, waardoor we nu veel beter begrijpen van elkaar wat nodig is om het bedrijf succesvol te leiden. Het concretiseren van de strategische koers is echt teamwerk geworden!”

Webinar Schuurman Schoenen over de OK! methode

Inzicht in strategische vraagstukken

  • Zeer sterk teamgevoel.
  • Focus op samenhang in de projecten die door het gehele managementteam begrepen en gedragen worden.
  • Projecten die daadwerkelijk gericht zijn op het verbeteren van dat wat van buiten en van binnen op de organisatie afkomt.
  • Praktische methoden voor waarnemen & beoordelen, oorzaakvinding, besluitvorming en implementaties opzetten en uitvoeren.

“De manier waarop de OK denkmethoden worden doorlopen hebben mij 300% meer opgeleverd dan ik vooraf had ingeschat. Door samen informatie te delen, zijn de vele vraagstukken die voorafgaand aan dit traject mentaal op mijn schouders lagen nu samenhangende teamvraagstukken geworden, die we ook echt samen oppakken.”

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Kunnen wij u ook van dienst zijn?