Training – Het OK! simulatiespel ‘zit goed’

U leert door middel van het spelen van een spel de kern van het OK! denken kennen. Alle aspecten van bedrijfsvoering en de invloed van de omgeving op deze bedrijfsvoering leert u analyseren en omzetten naar maatregelen die voor alle externe en interne belanghebbenden OK! zijn. 

WAAROM DEZE SIMULATIE? 

“De afgelopen twee eeuwen hebben we met mens en natuur kapitaal opgebouwd. De komende eeuwen bouwen we met kapitaal de natuur en de mens weer op” (Herman Wijffels). 

In deze simulatie staat het bedrijf ‘zit goed’ centraal. Het bedrijf maakt stoelen en wordt door diverse invloeden van de omgeving geraakt in haar voortbestaan. Het zorgvuldig en vanuit meervoudige waarden perspectief reageren op deze gebeurtenissen staat centraal. Door uw beslissingen ontstaan verbeteringen voor zowel de omgeving als uw interne organisatie. Alle belangen OK! 

UITGANGSPUNTEN 

 • Waarde creëren zonder negatieve impact voor de omgeving en uw eigen organisatie;
 • Balans brengen in de menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde.
 • Prioritering van vraagstukken en draagvlak voor die vraagstukken ontstaat door dialoog.
 • Een gemeenschappelijke denkkader voor het oplossen van vraagstukken en het realiseren van toekomstige doelstellingen te realiseren, ondersteunt het managementproces. 

Voor wie?

 • Voor managementteams en de ondersteunende strategische staf, die een werkwijze willen leren hanteren voor het creëren van een toekomstbestendige, meervoudige waarde-strategie en een denkkader willen leren toepassen om deze strategie daadwerkelijk te realiseren;
 • Voor organisatieadviseurs die bedrijven in de breedte willen ondersteunen bij het toekomstbestendig richten, inrichten en besturen van de organisatie. 

Kennis en vaardigheid

 • U leert de invloed van een gemaakte organisatieontwerp op de resultaten (waardesoorten) en de effecten voor mens, organisatie en omgeving herkennen, erkennen en kennen; 
 • U leert over het gedrag van mensen in de uitvoering van hun specifieke bedrijfsprocessen en welke bijdrage dit levert op het resultaat op de verschillende waardesoorten, zowel intern als extern 
 • U leert wat de invloed is van managementkeuzen op scores op waardesoorten 
 • U leert managementaanpakken kennen voor oorzaakvinding, besluitvorming en implementatieopzet. 
 • Kortom: U leert belangrijke verschillen ervaren en onderkennen tussen het lineair economisch en het circulair economisch organisatiemodel en de invloed daarvan op waarde-creatie zoals deze wordt ervaren door interne en externe stakeholders 

Opbouw in dagdeling

Dagindeling

 • Introductie simulatie ‘Zit goed’ 
 • Bespreken voorbereiding en rolverdeling simulatie “Zit goed” B.V. 
 • Uitvoeren 1e simulatieronde  
 • Evaluatie 1e simulatieronde 
 • Ontwikkelen herontwerp 
 • Uitvoeren 2e simulatieronde 
 • Evaluatie en overzicht