Training – De OK! methode in één dag

De route naar een toekomstbestendige meervoudige-waarde strategie voor organisaties. Verbindend teamwerk. Waardevolle managementinstrumenten voor adviseurs duurzaamheid, adviseurs circulaire economie en ondernemers. ‘De OK! methode’ als slimme tool leren kennen. 

WAAROM DEZE TOEKOMSTVERKENNEN BIJEENKOMSTEN? 

“De afgelopen twee eeuwen hebben we met mens en natuur kapitaal opgebouwd. De komende eeuwen bouwen we met kapitaal de natuur en de mens weer op” (Herman Wijffels). 

De aarde staat in al haar facetten onder druk. De systemen die we samen hebben opgebouwd zijn daar debet aan. De effecten van deze systemen hebben enerzijds geleid tot uitholling van natuurlijke en ook menselijke bronnen enerzijds en anderzijds tot sterke toename van kapitaal bij weinigen. De balans is eruit. Daarom zijn er denk- en werkwijzen nodig om tot duurzame, toekomstbestendige ondernemingen te komen. Heeft u ook behoefte om in deze complexe tijd gestructureerd aandacht te besteden aan de toekomstbestendigheid van uw onderneming? Denk- en werkwijzen  te leren kennen die gericht zijn op het creëren van een toekomstbestendige strategie, gericht op balans in alle waardesoorten: menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde? Deze masterclass neemt u mee in deze denk- en werkwijzen. 

UITGANGSPUNTEN 

 1. Levert uw onderneming voor nu en naar de toekomst in de juiste balans de verschillende waarden voor de belanghebbenden? Houdt uw onderneming actief rekening met de effecten van de bedrijfsvoering? Ons uitgangspunt is het effectief anticiperen op de realisatie van meervoudige waarde, waarbij we de criteria die het international integrated reporting council (IIRC) stelt ten aanzien de zes waarden operationaliseren. U leert de menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde in samenhang te beschouwen en met elkaar in balans brengen. 
 1. Voert uw managementteam zodanig dialoog dat er intern echte overeenstemming is over de prioriteit van vraagstukken? Het uitgangspunt van de OK! methode is gericht op de dialoog richting deze overeenstemming. 
 1. Heeft uw onderneming gemeenschappelijke denkkader om de toekomstige doelstellingen te realiseren? Het uitgangspunt van de OK! methode is het bieden van een krachtig denkkader voor het realiseren van strategische doelen. 

Voor wie?

 • Voor managementteams en de ondersteunende strategische staf, die een werkwijze willen leren hanteren voor het creëren van een toekomstbestendige, meervoudige waarde-strategie en een denkkader willen leren toepassen om deze strategie daadwerkelijk te realiseren;
 • Voor organisatieadviseurs die bedrijven in de breedte willen ondersteunen bij het toekomstbestendig richten, inrichten en besturen van de organisatie. 

Kennis en vaardigheid

 • U leert dialoogsessie opzetten en uitvoeren, waarmee u strategische teams begeleidt richting het waarnemen van alle facetten van de omgeving en de interne organisatie
 • U leert op effectieve wijze vraagstukken af te bakenen en te prioriteren uit deze veelheid aan waarnemingen
 • U leert managementmethode voor oorzaakvinding en besluitvorming kennen

Opbouw in dagdeling

10.00 | Is uw organisatiestrategie toekomstbestendig?

 • Welke vragen zijn gesteld om hier zeker van te kunnen zijn?
 • Wie zijn daarin betrokken geweest? Zijn de strategische keuzen door iedereen gedeeld? 
 • Welke vragen hebben wij in de OK! methode in het waarnemingsveld opgenomen en hoe gebruiken we deze? 
 • Hoe ondersteunt de OK! webapplicatie bij de verwerking van deze vragen? 
 • Discussie 

11.00 | Een managementteam overleg over de begroting van het komende jaar

 • Opdracht: kom in maximaal 30 minuten tot een keuze van vraagstukken die in de begroting van het komende jaar moeten worden toegekend en projectmatig moeten worden opgepakt. Noteer de overwegingen die jullie als team gebruiken. 
 • Bespreking 
 • Opdracht: kom – met behulp van de op de OK! methode geordende waarnemingen – tot een keuze van vraagstukken die in de begroting van het komende jaar moeten worden toegekend? 
 • Bespreking 

13.15 | Strategie realiseren, maar hoe?

 • Toelichting denkmethoden voor aanpak van vraagstukken 
 • Welke aanpak is dominant in uw bedrijf? 

13.45 | Hoe komt u tot kwalitatief hoogwaardige toekomstbestendige keuzen?

 • Casus: besluit nemen 
 • Doorlopen van de aanpak besluitvorming rondom een uitdaging 
 • Bespreking 

15.15 | Verlopen uw implementaties vlekkeloos?

 • Casus: implementaties opzetten 
 • Doorlopen van de aanpak implementaties opzetten 
 • Bespreking

16.15 | Afsluiting

 • Evaluatie van de dag 
 • Conclusies?