Toekomstbestendig ondernemen – Deel 3-3

Na ‘de noodzaak van toekomst bestendig ondernemen’ en ‘meervoudige waardecreatie op basis van het IIRC model’ beschrijven we in dit hoofdstuk de opbouw van de OK! methode. Je leert de waarde ontdekken van breed waarnemen en hoe je de waarnemingen via een integrale beoordeling omzet naar vraagstukken die er voor de toekomstbestendige organisatie toe doen.

Dat is de basis voor de meervoudige waarde strategie. Vervolgens beschrijven we de managementinstrumenten voor het concreet oppakken van deze vraagstukken: wat is de kernoorzaak?; welke besluiten hebben we te nemen? hoe zien de implementatieplannen eruit? In deel II en deel III van het boek wordt de OK! methode verder uitgewerkt.

Heeft u deel 1 of deel 2 gemist? Deel 1 vindt u hier, deel 2 kunt u hier downloaden.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Interesse in ons volledige boek?