Toekomstbestendig ondernemen – Deel 1-3

In dit hoofdstuk geven we aan waarom de toekomstbestendigheid van uw organisatie, gelet op sterk toenemende externe ontwikkelingen, juist nu uw aandacht vraagt.

Het huidig economisch systeem leidt tot teveel ontsporingen, waardoor het systeem op lange termijn onhoudbaar is.  In dit hoofdstuk behandelen we trends die zullen leiden tot nieuwe politieke beslissingen die ook uw organisatie gaan beïnvloeden.  Het zijn thema’s waarover we onszelf ook continu vragen stellen, teneinde ons morele kompas  te toetsen en bij te stellen.

Is het huidig economisch model op lange termijn houdbaar? Wij denken van niet en daarom zetten we onze focus op een economisch systeem waar de focus zich richt op een evenwichtige meervoudige waarde-balans, de ontsporingen voorbij.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Interesse in ons volledige boek?