OK! Strategisch business- en implementatieplan

OK Methode Stap 2 - Beoordelen

OK! strategisch business- en implementatieplan

Een door allen gedragen business en implementatieplan vraagt betrokkenheid van alle MT- en strategische staf leden. Langs welke komen we daar en wat gebruiken we ervoor? Onder begeleiding van onze OK! Adviseurs in dialoogsessies maakt u gezamenlijk een strategische omgeving- en organisatie-analyse en het toekomstbestendige strategisch businessplan en de concrete implementatie plan. Het is de toekomstbestendige meervoudige waarde-bijdrage van uw organisatie aan de omgeving!

Doelgroep

 • Hoofddirecties, Managementteams van ondernemingen, Managementteams van businessunits werkzaam in de sectoren in met name agro industrie, industrie, bouw, handel, zakelijke dienstverlening en financiële dienstverlening.
 • Programma- en portfoliomanagers op strategisch niveau
 • Leiding van de afdelingen strategieontwikkeling en strategieontwikkeling

Doel

 • Door strategische analyse opstelling van een meervoudige waarde-strategisch businessplan en implementatieplan
 • Projecten portfolio gericht op het realiseren van het toekomstbestendige businessplan

Inhoud

Met de OK! methode maakt het strategieteam van uw organisatie met behulp van de OK! webapplicatie een integrale analyse van de organisatie in haar omgeving. De methodische aanpak maakt de score van uw organisatie op de waarde-soorten die het IIRC model onderscheidt inzichtelijk; bakent vraagstukken af waarmee u de meervoudige waarde-balans kunt beïnvloeden en stelt het implementatieplan op. U heeft:

 • Inzicht in elkaars waarnemingen en perceptie over waarde-creatie van de organisatie
 • Een door het verantwoordelijke team gedragen strategisch analyse op meervoudige waarden
 • Een gemeenschappelijk gedragen nieuw strategisch business- en implementatieplan
Training Intro Test_00000

Opbouw in dagdelen

Intake en introductie

 • Bespreking organisatie aanleidingen
 • Wat is er extern aan de hand en in welke mate relevant?
 • Waarom OK denkprocessen?
 • Wat vraagt dat; webapplicatie voorbereidingen en tijdens sessies?
 • Planning.

Dagdeel 1 en 2 Waarnemen omgevingsanalyse

 • Bespreking van omgevingsontwikkelingen door gestructureerde vraagmethode van Omgevingsontwikkelingen nu en naar de toekomst in dialoogsessies over vooraf beantwoorde vragen in webapplicatie.

Dagdelen 3 en 4 Waarnemen Interne organisatie-analyse

 • Bespreking van omgevingsontwikkelingen door gestructureerde vraagmethode van interne organisatie- en netwerken van mensenanalyse nu en naar de toekomst in dialoogsessies over vooraf beantwoorde vragen in webapplicatie.

Dagdeel 5 Beoordelen

 • Beoordelen van de situatie door inzicht in scores op de waarde-soorten, maken van Ketens van Samenhang, Prioriteren van Ketens en aanpak bepaling van vraagstukken.
 • Leidend tot strategisch business- en implementatieplan