OK! Oorzaakanalyse van organisatieproblemen

OK Methode Stap 3 - Oorzaakanalyse

OK! Oorzaakanalyse van organisatieproblemen

Hoe komt het dat het door ons gekozen business- en verdienmodel niet houdbaar blijkt voor de toekomst? En als we doelen niet halen we oplossingen bedenken zonder de achterliggende oorzaken te kennen. Maar werkt het dan? Mogelijk biedt de gestructureerde oorzaakanalyse meer houvast als managementinstrument in de organisatie.

Doelgroep

 • Managementteams, directieleden, strategisch bedrijfsteam (MKB-onderneming),
 • Middelmanagement gespecialiseerde staf zoals kwaliteit-, milieu-, veiligheid, hrm, control, facility managers
 • Projectmanagers en projectleiders.

Doel

 • Inzicht en vaardigheid ontwikkelen voor het volgen van logisch gestructureerde denkstappen, teneinde op adequate wijze de oorzaak van organisatieproblemen te kunnen vinden.

Inhoud

We bieden de gemeenschappelijk methodische aanpak om samen de oorzaak van ongewenst opgetreden afwijkingen te vinden, zodat herhaling niet meer optreedt. We passen met uw teams de OK! oorzaakanalyse toe op basis van concrete praktijksituaties. Het levert inzicht in waarom het gekozen organisatie-ontwerp onvoldoende basis biedt voor een toekomstbestendig voortbestaan. Met behulp van het handzame OK applicatieformat en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

 • Inzicht in elkaars waarnemingen en perceptie over waarde-creatie van de organisatie
 • Een door het verantwoordelijke team gedragen strategisch analyse op meervoudige waarden
 • Een gemeenschappelijk gedragen nieuw strategisch business- en implementatieplan
Training Intro Test_00000

Opbouw in dagdelen

Dagdeel 1 Soorten van organisatie problemen

 • Wat is ons probleem?
 • Soorten organisatieproblemen
 • Hoe lossen wij tot nu toe op?
 • Gestructureerde oplossingsmethode

Dagdeel 2 Gestructureerde probleemoplossing

 • Eerste toepassingservaringen
 • Verdieping gestructureerde oplossingsmethode
 • Welke methoden van onderzoek te gebruiken in welke denkstap?
 • Toepassing op organisatievraagstuk
 • Relatie naar meervoudige waarde

Dagdeel 3 Verdieping: achterliggende oorzaken

 • Presentaties van eigen toepassingen
 • Achterliggende oorzaken in besluitvormingsproces naar oplossingen en gekozen organisatie-ontwerp (meervoudige waarde oorzaakanalyse)
 • Vaak te laat waarnemen en op tijd inspelen. Hoe kan dat anders?
 • Rapportage van gestructureerde probleemanalyse