OK! Diensten

nieuw

In de training ‘De OK! methode; grondslagen’ leert u vooral de achterliggende opvattingen van de OK! methode kennen. U leert zich als mens te verhouden tot het achterliggende denken, zodat u uw persoonlijk leiderschap op het gebied van meervoudige waarde-creatie kunt verdiepen en verrijken.

nieuw

Wilt u kennis maken met de werking van de OK! methode en wat deze methode voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige, meervoudige waarde strategie betekent? Neem dan deel aan deze ééndaagse training.

nieuw

Na invulling van alle waarnemingen kunnen op maat gevraagde managementrapportage worden verzorgd.

nieuw

OK! biedt via het OK-Platform de formats aan voor het gestructureerd doorlopen en kunnen rapporteren van oorzaak analysen, voorstellen voor het nemen van beslissingen, opstellen van projectplannen en voortgangsrapportages van implementaties.
Ook worden uitwerkingen van specifieke vraagstukken door ervaringen vanuit andere ondernemingen met u gedeeld, zodat u verder gaat op de schouders van anderen.

nieuw

Hoe zorgt uw onderneming voor succesvolle realisaties richting toekomstbestendigheid? Hoe bespreken belanghebbenden met elkaar de voortgang? Wordt ook tijdens de realisatie rekening gehouden met de effecten die het handelen  heeft op de omgeving? Blijft uw onderneming tijdens de uitvoering oog houden voor het mogelijk optreden van zowel ongewenste negatieve effecten als gewenste positieve mogelijkheden?

Dit OK! instrument levert uw onderneming een methodisch aanpak voor het gestructureerd en gezamenlijk beheersen van implementaties. Potentiële probleemanalyse en potentiële mogelijkhedenanalyse op meervoudige waarden maken deel uit van OK! implementaties uitvoeren en beheersen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

nieuw

Beschikt u en het team over een gestructureerde methode die leidt tot een goed plan waarin de kans op ongewenste afwijkingen tijdens realisatie dan wel later niet optreden? Zijn potentiële problemen en potentiële mogelijkheden goed doordacht en is het plan daardoor aangescherpt, zodat teams vol zelfvertrouwen aan de uitvoering kunnen beginnen?
Dit OK! instrument levert een methodisch aanpak voor gestructureerd en gezamenlijk opstellen van een plan. Dit plan wordt met ontwerpers, uitvoerders, gebruikers en beheerders ontwikkeld, zodat vanaf de start tot en met het gebruik verantwoordelijkheid kan worden gedragen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

nieuw

Wat domineert als ongewenste resultaten zich voordoen: Brandjes blussen of gestructureerd de oorzaak vinden? Vele organisaties kennen geen gemeenschappelijk methodische aanpak om samen de oorzaak van ongewenst opgetreden afwijkingen te vinden. Dit OK! instrument levert een methodische aanpak voor gestructureerd vinden van oorzaken voor ongewenste afwijkingen, zodat herhaling niet meer optreedt. We passen met uw teams de OK! oorzaakanalyse toe op basis van concrete praktijksituaties en uiteraard ook voor de uitwerking van één of meer vraagstukken in uw onderneming. Met behulp van het handzame format kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

nieuw

De OK! methoden bieden krachtige, methodische denktechnieken aan, waarmee u de waarde-balans van uw organisatie positief kunt versterken. Het zijn gestructureerde uitgewerkte stappenplannen die u en het team helpen effectief en efficiënt samen te werken voor het vinden van oorzaken, het nemen van beslissingen en het realiseren van meervoudige waarde doelstellingen met de minste kans op ongewenste effecten.

nieuw

Kan uw onderneming meervoudige waarde blijven toevoegen voor de omgeving, indien ze blijft doen, zoals ze nu doet? De OK! strategische waardeanalyse levert u en uw managementteam gemeenschappelijk gedragen inzichten op in toekomstgerichte uitdagingen; een toekomstbestendige strategische koers van uw organisatie en balans in de meervoudige waarde-bijdrage van uw organisatie aan de omgeving!

Welke kansen en uitdagingen komen op uw organisatie af? En hoe speelt u hier met het team op tijd en gestructureerd op in? Door invulling van de OK! verkenningsanalyse krijgt u een eerste indruk van de denkwijze achter de OK! methode en de betekenis die de OK! methode voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijf kan hebben.

Via de OK! training leert u alle achtergronden van de OK! methode kennen. U leert zich als mens ook te verhouden tot het achterliggende denken, zodat u uw persoonlijk leiderschap op het gebied van meervoudige waardecreatie kunt verdiepen en verrijken.

Een OK! adviestraject levert uw organisatie inzichten op in de vraagstukken die een positieve of negatieve impact hebben op de meervoudige waarde-balans van uw organisatie. De OK! methode biedt vervolgens krachtige, methodische denktechnieken aan, waarmee u de waardebalans via projecten en programma’s positief kunt versterken.

Hoe komt uw team tot goede besluiten? Bent u en het team over eerder genomen beslissingen tevreden? Dit OK! instrument levert een methodisch aanpak op voor het gestructureerd en gezamenlijk nemen van beslissingen. Te nemen besluiten worden afgewogen tegen meervoudige waarde-criteria. Ook wordt een risicoanalyse op ongewenste effecten in de balans van meervoudige waarden meegenomen. Beslissingsvraagstukken zoals het toekomstig business- en verdienmodel, leverancierskeuzen, strategische keuzen voor product-marktcombinaties, maar ook keuzen voor aantrekken van personeel en locatiekeuzen, zijn uitstekende onderwerpen om met deze methodische aanpak het besluitvormingsproces professioneel te doorlopen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

Het OK! verkoopmemorandum geeft integraal inzicht in de waarde van uw bedrijf voor haar omgeving. Door waarde creatie van de organisatie nu en naar de toekomst aan de omgeving op de meervoudige waarden in kaart te brengen, biedt het OK! verkoopmemorandum veel meer inzicht dan alleen de financiële waarde en materiële waarde (de activa) . Veelal is deze financiële en materiele waarde het gevolg van de kwaliteit en potentie van de organisatie op de andere waarden, zoals de gewaardeerde intellectualiteit die door afname van het product of dienst wordt ervaren, de waarde van het sociaal-relationele netwerk waar de organisatie deel van uit maakt, de plaats en invloed in de keten, de ecologische voetafdruk, de kwaliteit en samenstelling van het personeel. Deze analyse op de meervoudige waarden vormt inhoudelijke basis voor de waardebepaling van uw organisatie. Bij de verkoop van uw bedrijf creëert u inzicht in alle aspecten van uw bedrijf en de wijze waarop uw bedrijf positieve impact uitoefent op de omgeving.

De OK! simulatie is een spel rondom de creatie van meervoudige waarde. In een groep van minimaal 18 personen leert u de integrale waarde-bijdrage van een organisatie kennen en leert u, de organisatie integraal te analyseren op meervoudige waarde aan de omgeving en kansen en mogelijkheden naar een nieuw business- en verdienmodel te ontdekken, beslissingen te nemen die een positieve impact hebben op de waarde-balans naar de omgeving. U doorloopt alle stappen van de OK! methode in spelvorm.

Levert het bestaande dashboard u inzicht in nieuwe kansen/ mogelijkheden, maar ook mogelijkheden die zich kunnen voordoen. Of is het een achteruitkijkspiegel; wat heeft zich voorgedaan? Een dashboard dat integraal inzicht biedt op scoren op meervoudige waarden aan de omgeving en inzicht geeft op de kwaliteit en potentie van de interne organisatie op meervoudige waarden?
Door de doorlopen gestructureerde externe en interne analyse en ingevulde webapplicatie ontvangt u een OK! meervoudige waarde-rapportage. Deze rapportage geeft inzicht in welke mate de omgeving nu op meervoudige waarden tevreden is, maar ook in welke mate potentiële kansen en potentiële risico’s op deze meervoudige waarden zich voordoen. Een dashboard om toekomstgericht te sturen!

Via de OK! licentietraining wordt u opgeleid tot OK! licentieadviseur. U leert tijdens deze training de OK! methode kennen en toepassen in de praktijk. Na het volgen van de training en uitvoering van een consultancy OK! traject krijgt u uw persoonlijke licentie, die recht geeft op het gebruik van de OK! webapplicatie voor het realiseren van OK! strategische waardeanalyses als ook het gebruik van OK! formats voor het vinden van oorzaken, het nemen van besluiten en het opzetten en beheerst uitvoeren van implementaties.

nieuw

Hoe zorgt uw onderneming voor succesvolle realisaties richting toekomstbestendigheid? Hoe bespreken belanghebbenden met elkaar de voortgang? Wordt ook tijdens de realisatie rekening gehouden met de effecten die het handelen  heeft op de omgeving? Blijft uw onderneming tijdens de uitvoering oog houden voor het mogelijk optreden van zowel ongewenste negatieve effecten als gewenste positieve mogelijkheden?

Dit OK! instrument levert uw onderneming een methodisch aanpak voor het gestructureerd en gezamenlijk beheersen van implementaties. Potentiële probleemanalyse en potentiële mogelijkhedenanalyse op meervoudige waarden maken deel uit van OK! implementaties uitvoeren en beheersen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

nieuw

Beschikt u en het team over een gestructureerde methode die leidt tot een goed plan waarin de kans op ongewenste afwijkingen tijdens realisatie dan wel later niet optreden? Zijn potentiële problemen en potentiële mogelijkheden goed doordacht en is het plan daardoor aangescherpt, zodat teams vol zelfvertrouwen aan de uitvoering kunnen beginnen?
Dit OK! instrument levert een methodisch aanpak voor gestructureerd en gezamenlijk opstellen van een plan. Dit plan wordt met ontwerpers, uitvoerders, gebruikers en beheerders ontwikkeld, zodat vanaf de start tot en met het gebruik verantwoordelijkheid kan worden gedragen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

nieuw

Wat domineert als ongewenste resultaten zich voordoen: Brandjes blussen of gestructureerd de oorzaak vinden? Vele organisaties kennen geen gemeenschappelijk methodische aanpak om samen de oorzaak van ongewenst opgetreden afwijkingen te vinden. Dit OK! instrument levert een methodische aanpak voor gestructureerd vinden van oorzaken voor ongewenste afwijkingen, zodat herhaling niet meer optreedt. We passen met uw teams de OK! oorzaakanalyse toe op basis van concrete praktijksituaties en uiteraard ook voor de uitwerking van één of meer vraagstukken in uw onderneming. Met behulp van het handzame format kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

nieuw

De OK! methoden bieden krachtige, methodische denktechnieken aan, waarmee u de waarde-balans van uw organisatie positief kunt versterken. Het zijn gestructureerde uitgewerkte stappenplannen die u en het team helpen effectief en efficiënt samen te werken voor het vinden van oorzaken, het nemen van beslissingen en het realiseren van meervoudige waarde doelstellingen met de minste kans op ongewenste effecten.

nieuw

Kan uw onderneming meervoudige waarde blijven toevoegen voor de omgeving, indien ze blijft doen, zoals ze nu doet? De OK! strategische waardeanalyse levert u en uw managementteam gemeenschappelijk gedragen inzichten op in toekomstgerichte uitdagingen; een toekomstbestendige strategische koers van uw organisatie en balans in de meervoudige waarde-bijdrage van uw organisatie aan de omgeving!

Welke kansen en uitdagingen komen op uw organisatie af? En hoe speelt u hier met het team op tijd en gestructureerd op in? Door invulling van de OK! verkenningsanalyse krijgt u een eerste indruk van de denkwijze achter de OK! methode en de betekenis die de OK! methode voor de toekomstbestendigheid van uw bedrijf kan hebben.

Een OK! adviestraject levert uw organisatie inzichten op in de vraagstukken die een positieve of negatieve impact hebben op de meervoudige waarde-balans van uw organisatie. De OK! methode biedt vervolgens krachtige, methodische denktechnieken aan, waarmee u de waardebalans via projecten en programma’s positief kunt versterken.

Hoe komt uw team tot goede besluiten? Bent u en het team over eerder genomen beslissingen tevreden? Dit OK! instrument levert een methodisch aanpak op voor het gestructureerd en gezamenlijk nemen van beslissingen. Te nemen besluiten worden afgewogen tegen meervoudige waarde-criteria. Ook wordt een risicoanalyse op ongewenste effecten in de balans van meervoudige waarden meegenomen. Beslissingsvraagstukken zoals het toekomstig business- en verdienmodel, leverancierskeuzen, strategische keuzen voor product-marktcombinaties, maar ook keuzen voor aantrekken van personeel en locatiekeuzen, zijn uitstekende onderwerpen om met deze methodische aanpak het besluitvormingsproces professioneel te doorlopen. Met behulp van het handzame format en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

nieuw

Na invulling van alle waarnemingen kunnen op maat gevraagde managementrapportage worden verzorgd.

nieuw

OK! biedt via het OK-Platform de formats aan voor het gestructureerd doorlopen en kunnen rapporteren van oorzaak analysen, voorstellen voor het nemen van beslissingen, opstellen van projectplannen en voortgangsrapportages van implementaties.
Ook worden uitwerkingen van specifieke vraagstukken door ervaringen vanuit andere ondernemingen met u gedeeld, zodat u verder gaat op de schouders van anderen.

Levert het bestaande dashboard u inzicht in nieuwe kansen/ mogelijkheden, maar ook mogelijkheden die zich kunnen voordoen. Of is het een achteruitkijkspiegel; wat heeft zich voorgedaan? Een dashboard dat integraal inzicht biedt op scoren op meervoudige waarden aan de omgeving en inzicht geeft op de kwaliteit en potentie van de interne organisatie op meervoudige waarden?
Door de doorlopen gestructureerde externe en interne analyse en ingevulde webapplicatie ontvangt u een OK! meervoudige waarde-rapportage. Deze rapportage geeft inzicht in welke mate de omgeving nu op meervoudige waarden tevreden is, maar ook in welke mate potentiële kansen en potentiële risico’s op deze meervoudige waarden zich voordoen. Een dashboard om toekomstgericht te sturen!

De OK! simulatie is een spel rondom de creatie van meervoudige waarde. In een groep van minimaal 18 personen leert u de integrale waarde-bijdrage van een organisatie kennen en leert u, de organisatie integraal te analyseren op meervoudige waarde aan de omgeving en kansen en mogelijkheden naar een nieuw business- en verdienmodel te ontdekken, beslissingen te nemen die een positieve impact hebben op de waarde-balans naar de omgeving. U doorloopt alle stappen van de OK! methode in spelvorm.

nieuw

In de training ‘De OK! methode; grondslagen’ leert u vooral de achterliggende opvattingen van de OK! methode kennen. U leert zich als mens te verhouden tot het achterliggende denken, zodat u uw persoonlijk leiderschap op het gebied van meervoudige waarde-creatie kunt verdiepen en verrijken.

nieuw

Wilt u kennis maken met de werking van de OK! methode en wat deze methode voor de ontwikkeling van een toekomstbestendige, meervoudige waarde strategie betekent? Neem dan deel aan deze ééndaagse training.

Via de OK! training leert u alle achtergronden van de OK! methode kennen. U leert zich als mens ook te verhouden tot het achterliggende denken, zodat u uw persoonlijk leiderschap op het gebied van meervoudige waardecreatie kunt verdiepen en verrijken.

Via de OK! licentietraining wordt u opgeleid tot OK! licentieadviseur. U leert tijdens deze training de OK! methode kennen en toepassen in de praktijk. Na het volgen van de training en uitvoering van een consultancy OK! traject krijgt u uw persoonlijke licentie, die recht geeft op het gebruik van de OK! webapplicatie voor het realiseren van OK! strategische waardeanalyses als ook het gebruik van OK! formats voor het vinden van oorzaken, het nemen van besluiten en het opzetten en beheerst uitvoeren van implementaties.

Het OK! verkoopmemorandum geeft integraal inzicht in de waarde van uw bedrijf voor haar omgeving. Door waarde creatie van de organisatie nu en naar de toekomst aan de omgeving op de meervoudige waarden in kaart te brengen, biedt het OK! verkoopmemorandum veel meer inzicht dan alleen de financiële waarde en materiële waarde (de activa) . Veelal is deze financiële en materiele waarde het gevolg van de kwaliteit en potentie van de organisatie op de andere waarden, zoals de gewaardeerde intellectualiteit die door afname van het product of dienst wordt ervaren, de waarde van het sociaal-relationele netwerk waar de organisatie deel van uit maakt, de plaats en invloed in de keten, de ecologische voetafdruk, de kwaliteit en samenstelling van het personeel. Deze analyse op de meervoudige waarden vormt inhoudelijke basis voor de waardebepaling van uw organisatie. Bij de verkoop van uw bedrijf creëert u inzicht in alle aspecten van uw bedrijf en de wijze waarop uw bedrijf positieve impact uitoefent op de omgeving.