OK! Besluitvormingsproces voor organisatie-uitdagingen

OK Methode Stap 4 - -Besluitvormingsproces

OK! Besluitvormingsproces voor organisatie-uitdagingen

Diverse organisatievraagstukken, zoals een aantrekkelijke werkgever blijven, vragen om het nemen van zorgvuldige besluiten. Echter is de kwaliteit van het besluitvormingsproces over beslissingen voor betrokkenen naar tevredenheid? Is in de beslissing rekening gehouden met mogelijke gewenste en ongewenste effecten? Hebben we rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen die invloed hebben op de te maken keuze? Indien dit naar uw beleving beter kan dan levert dit OK! instrument een methodisch aanpak voor het gestructureerd en gezamenlijk nemen van beslissingen.

Doelgroep

 • Managementteams, directieleden, strategisch bedrijfsteam (MKB-onderneming),
 • Middelmanagement
 • Gespecialiseerde staf zoals kwaliteit-, milieu-, veiligheid, hrm, control, facility managers
 • Projectmanagers en projectleiders.

Doel

 • Inzicht en vaardigheid ontwikkelen voor het volgen van logisch gestructureerde denkstappen, teneinde op adequate wijze gedragen besluiten te nemen om meervoudige waarde voor de omgeving te leveren.

Inhoud

We bieden de gemeenschappelijk methodische aanpak om tot een gedragen besluit te komen. We passen met uw teams de OK! besluitvormingsanalyse toe op de concrete praktijksituaties. Te nemen besluiten worden afgewogen op meervoudige waarde-criteria. Ook wordt een risicoanalyse op ongewenste impact (effecten) in de balans van meervoudige waarden meegenomen. En de mogelijkhedenanalyse voor het creëren van gewenste impact (effecten) wordt uitgevoerd. Geschikte keuzevraagstukken zijn o.a. bepalen van het toekomstig business- en verdienmodel, leverancierskeuzen, strategische keuzen zoals overnames en bepalen van product-marktcombinaties, maar ook organisatieontwerp keuzen, aantrekken van personeel- en locatiekeuzen zijn uitstekende onderwerpen om met deze methodische aanpak het besluitvormingsproces professioneel te doorlopen. Met behulp van het handzame OK applicatieformat en concrete voorbeelden kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

 • Inzicht in elkaars waarnemingen en perceptie over waarde-creatie van de organisatie
 • Een door het verantwoordelijke team gedragen strategisch analyse op meervoudige waarden
 • Een gemeenschappelijk gedragen nieuw strategisch business- en implementatieplan
Training Intro Test_00000

Opbouw in dagdelen

Dagdeel 1 Gestructureerde besluitvorming

 • Waarover te beslissen?
 • Hoe doen we dat normaliter?
 • Gestructureerde besluitvormingsmethode
 • Toepassing

Dagdeel 2 Verdieping gestructureerde besluitvormingsanalyse

 • Verdieping gestructureerde besluitvormingsmethode op meervoudige waarde-criteria
 • Toepassing op organisatievraagstuk
 • Potentiële probleemanalyse op voorkeursalternatieven en relatie naar meervoudige waarde
 • Toepassing op organisatievraagstuk

Dagdeel 3 Bijzondere toepassingen van gestructureerde besluitvorming

 • Presentaties van eigen toepassingen
 • Creatieve methode in besluitvormingsprocessen; o.a. Designthinking
 • Rapportage en communicatie van gestructureerd genomen beslissingen