Scalabor

Is het ontwikkelbedrijf dat de mooiste banen creëert voor mensen die vooruit willen en daardoor gemeenten en ondernemingen ondersteunt in de versterking van hun maatschappelijke impact.

Gelet op kansen en risico’s naar de toekomst is uitbouw van ondernemerschap, gedeeld strategisch inzicht en perspectief naar de toekomst en denkkracht in het managementteam wenselijk.

In hoog tempo heeft het ons geleid naar een spot on strategie rapportage met daarin twee strategische programma’s waaraan we nu planmatig uitvoering kunnen geven.

Het heeft ons gebracht wat we wilden:

  • Vooruitdenken
  • Actualiteit volgen
  • Bevorderen van gestructureerde denkkracht in het team
  • Integraliteit
  • Visie en keuzen maken met behoud van flexibiliteit en creativiteit

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Kunnen wij u ook van dienst zijn?