Promista

Promista is een projectmanagementorganisatie die werkzaam is op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement. Wij adviseren en begeleiden organisaties met PPPM-vraagstukken en doen dit door inzet van onze medewerkers, onze kennis en informatievoorziening.

Voor ons heeft het OK! adviestraject de volgende doelen: 

  1. Samenstellen van onze strategische agenda en 
  2. Kennis nemen van en Invulling geven aan de stappen voor specifieke aanpakken om deze strategie te realiseren 
  3. Kennis van de methodiek is voor elke medewerker de gelegenheid inhoud te geven aan toepassingsmogelijkheden in ons dienstenpakket 

De OK! methode heeft geleid tot: 

  • nauwkeuriger vaststelling van onze product/ markt mogelijkheden
  • verrijking van onze werkwijzen in programma’s en project met OK! methodieken
  • aanvulling van onze dienstverlening door OK! licentie voor onze klanten 

“De projecten en werkwijzen in projectenorganisaties kunnen we, door het doorlopen traject, versterken gericht op effectiviteit en toekomstbestendigheid van onze klanten”.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Kunnen wij u ook van dienst zijn?