Holland Pharma

“Deze training van acht weken heeft ons geleerd om op een andere manier naar de markt en de wereld om ons heen te kijken, je leert waar je je aandacht aan moeten schenken en wat je achterwege moet laten. De training kwam al voor de crisis op ons pad via SIKA (Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek) en corona heeft ervoor gezorgd dat we dit model versneld willen implementeren”.

(bron; Careality, 16e jaargang, nr. 3, sept 2020)

Na sterke omzetgroei en tijdens de eerste maanden in de coronacrisis is ons duidelijk geworden dat we eens goed naar onszelf en de strategie moeten kijken.
“Als we ook de komende vijftig jaar gezond door willen komen, moeten we onze strategie herzien. De coronacrisis heeft die visie scherper gemaakt.”
We zullen opnieuw eens goed dienen te kijken naar onze klanten en de bediening van onze klanten nu en naar de toekomst. En daaruit voortvloeiend o.a. assortiment samenstelling, leverancierskeuzen en voorraadbeheer.

Het strategisch plan is opgesteld en goedgekeurd door de moederorganisatie. We hebben duidelijke prioriteiten gesteld en projecten opgesteld langs welke weg we de strategische ambitie die in hoge mate bestaat uit terug naar onze corebusiness.

Aan de inputzijde betreft het heroverwegen van de herkomst van onze producten en aan de output zijde m.n. de klantbedieningsconcepten zowel online als offline

“Het teruggaan naar de corebusiness komt mede voort uit een training over bedrijfskundige organisatievraagstukken (het OK-model) die het management van Holland Pharma heeft gevolgd aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. “Deze training van acht weken heeft ons geleerd om op een andere manier naar de markt en de wereld om ons heen te kijken, je leert waar je je aandacht aan moeten schenken en wat je achterwege moet laten.”

Jan Bouwman CEO Holland Pharma in Careality 16e jaargang | Nummer 3 | september 2020

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Kunnen wij u ook van dienst zijn?