HAN ICT

Deze hogeschool heeft een kenniscentrum voor meervoudige waarden ontwikkeld. Daarin wordt bachelor- en master onderwijs en onderzoek ontwikkeld en georganiseerd om de transitie naar een duurzame samenleving in de eigen regio in samenwerking met het bedrijfsleven te bevorderen.

Om de bewustwording en kennisontwikkeling naar een duurzamere samenleving te bevorderen zijn docenten en onderzoekers opgeleid. Dat levert bijdragen aan de vernieuwing van het onderwijs en speelt in op de wens directere onderzoek bijdragen door zowel studenten als onderzoekers in de regio te vervullen. Daarnaast leidt het tot andere strategische keuzen van de hogeschool zelf.

De OK! methode heeft geleid tot: 

  • een groot aantal gelicentieerde OK! deskundigen 
  • twee grote onderzoekstrajecten in de regio waarin de OK! methode wordt toegepast
  • wijzigingen in eigen strategisch beleid ten aanzien van inkopen en facilitaire zaken

“De methode volgens het OK! Model heeft ons geholpen om vanuit verschillende perspectieven te komen tot strategische keuzes met een stappenplan”.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Kunnen wij u ook van dienst zijn?