Gloedcommunicatie

Gloedcommunicatie ondersteunt organisaties hun verhaal  te vertellen, connectie te maken en mensen voor zich te winnen.  Met een doelgroepgerichte strategie, hoogwaardige content, sterk design en online marketing leert Gloedcommunicatie uw bedrijf ambities waar te maken.

Voor Gloedcommunicatie waren er drie aanleidingen:

  • Strategische herijking.
  • Biedt de OK methode ons de praktische tools om onze strategie te formuleren, bestuurlijk te coördineren en uitvoerend te realiseren??
  • Kan het traject leiden tot het versterken van de samenwerking met KplusV en Organisatie-Kundig?

De OK! methode heeft geleid tot:

  • De strategische analyse heeft geleid tot drie strategische projectprogramma’s die leiden tot versterking van de bijdrage van Gloedcommunicatie aan haar klanten.
  • Door de verdieping op het waarde-creatie begrip zijn we nog beter in staat over de waarde toevoeging van uw organisatie te communiceren, zodat u voor anderen (meer) van betekenis bent.

“Door de begeleiding van het KplusV en OK duo zijn wij beter in staat

  • het belang van meervoudige waarde met organisaties te bespreken en tonen
  • onze eigen meervoudige waarde strategie systematisch te realiseren.”

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Kunnen wij u ook van dienst zijn?