OK! strategische waardeanalyse

Kan uw onderneming meervoudige waarde blijven toevoegen voor de omgeving, indien ze blijft doen, zoals ze nu doet? Wat komt er vanuit de omgeving op de organisatie af en is dat kansen biedend of  bedreigend?  Ziet het managementteam hetzelfde op de organisatie afkomen en zijn we het met elkaar over de prioriteiten eens? Is het managementteam het ook met elkaar eens hoe deze prioriteiten het beste gerealiseerd kan worden?

De OK! strategische waardeanalyse levert u en uw managementteam gemeenschappelijk gedragen inzichten op in toekomstgerichte uitdagingen; een toekomstbestendige strategische koers van uw organisatie en balans in de meervoudige waarde-bijdrage van uw organisatie aan de omgeving!

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Neem vrijblijvend contact op voor een strategische waardeanalyse