OK! meervoudige waarde-rapportage

Levert het bestaande dashboard u inzicht in nieuwe kansen/ mogelijkheden, maar ook mogelijkheden die zich kunnen voordoen. Of is het een achteruitkijkspiegel; wat heeft zich voorgedaan? Een dashboard dat integraal inzicht biedt op scoren op meervoudige waarden aan de omgeving en inzicht geeft op de kwaliteit en potentie van de interne organisatie op meervoudige waarden?

Door de doorlopen gestructureerde externe en interne analyse en ingevulde webapplicatie ontvangt u een OK! meervoudige waarde-rapportage. Deze rapportage geeft inzicht in welke mate de omgeving nu op meervoudige waarden tevreden is, maar ook in welke mate potentiële kansen en potentiële risico’s op deze meervoudige waarden zich voordoen. Een dashboard om toekomstgericht te sturen!

U krijgt en behoudt inzicht in:

  • • De contextbeschrijving van uw organisatie;
  • • De initiële score op waarde-soorten;
  • • Per waarde-soort een samenvatting vanuit extern en intern perspectief;
  • • Overzicht van de vraagstukken en de prioritering, inclusief ketens van samenhang en inhoudelijke toelichting.
  • • Overzicht van genomen besluiten en uit te voeren plannen.
  • • Evaluatie van het doorlopen proces.

Bijlagen

  • • Structuur besluitvormingsanalyse van een genomen besluit
  • • Structuur implementatieopzet bij een genomen besluit

Kortom: inhoudelijke informatie, waarmee uw bedrijf direct kan werken aan de verdere ontwikkeling van een positieve meervoudige waarde-balans.

Extra dienst

Naast deze standaardrapportage zijn we in staat verdieping te bieden. Door de vraagstukken met inhoudelijke detailinformatie te voorzien, afkomstig uit uw eigen organisatie en uit omgevingsbronnen, kunnen we gecombineerd met de informatie uit de OK! webapplicatie, heldere overzichten maken. Met deze overzichten kunnen de vraagstukken zorgvuldig gecommuniceerd worden naar alle belanghebbenden rondom het vraagstuk en de besluiten die daarover genomen zijn.

Keten van samenhangmet invloed op waarde-soorten

Via dialoog-workshop worden waarnemingen uit de OK! webapplicatie aan elkaar gerelateerd, waardoor inzicht in vraagstukken ontstaat.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Wij bieden u graag de OK!-Rapportage(s) aan