OK! oorzaakanalyse

Wat domineert als ongewenste resultaten zich voordoen: Brandjes blussen of gestructureerd de oorzaak vinden?

Vele organisaties kennen geen gemeenschappelijk methodische aanpak om samen de oorzaak van ongewenst opgetreden afwijkingen te vinden. Dit OK! instrument levert een methodische aanpak voor gestructureerd vinden van oorzaken voor ongewenste afwijkingen, zodat herhaling niet meer optreedt.  We passen met uw teams de OK! oorzaakanalyse toe op basis van concrete praktijksituaties en uiteraard ook voor de uitwerking van één of meer vraagstukken in uw onderneming. Met behulp van het handzame format kunt u deze methode in de toekomst blijven toepassen.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Meer informatie nodig over dit OK! instrument?