De OK! methode; grondslagen

In de training ‘De OK! methode; grondslagen’ leert u vooral de achterliggende opvattingen van de OK! methode kennen. U leert zich als mens te verhouden tot het achterliggende denken, zodat u uw persoonlijk leiderschap op het gebied van meervoudige waarde-creatie kunt verdiepen en verrijken.

De onderwerpen die tijdens de vijf dagdelen behandeld en vooral ook geoefend worden zijn:

 1. Transformatietijd: de noodzaak van toekomstig bestendig ondernemen;
  1. Verleden, heden, toekomst;
  2. Geschiedenis van de mensheid
  3. Waar staat de aarde nu?
  4. Zijn nieuwe trends zichtbaar?
  5. Wat betekent dat voor transformatie?
 2. Uw persoonlijke aandacht richten op toekomstig bestendig ondernemen.
  1. Vermogens van mensen;
  2. Cirkels van invloed en betrokkenheid;
  3. Systeemkrachten: ordening | balans geven nemen | inclusief leven;
  4. Familiesystemen versus Organisatiesystemen
  5. Wat betekent dit voor transformatie?
 3. Organiseerprincipes van de nieuwe tijd.
  1. Netwerken van mensen
  2. Samen een programma maken.
 4. Een nieuwe werkelijkheid creëren.
  1. Meervoudige waarde-creatie;
  2. Verschijningsvormen van nieuw denken in onze tijd;
  3. Geïntegreerde keteneffecten van gerealiseerde output;
  4. Het WAT en het HOE van de realisatie van een meervoudig waarde-balans: voorbeelden;
  5. De ethiek van het maken en volgen van keuzen.
 5. Keuzen maken en Keuzen volgen.
  1. Het operationaliseren van processen die gericht zijn op meervoudige waarde-creatie.
  2. De OK! methode in een notendop.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Meer informatie?