Overzicht Meervoudige Waarde Creatie

Wij geloven in organisaties die zich bewust richten op meervoudige waarde creatie. Hieronder vind je al onze artikelen die zijn gericht op de meervoudige waarde creatie.

1. Financiële Waarde Creatie

Geld is voor velen het einddoel en regelmatig ook gericht op het behoud van verworven macht en positie, zelfs al zijn de effecten desastreus. Van de zes waarde-soorten van het IIRC-model is financiële waarde voor organisaties een bijzondere. Het lijkt ook één van de belangrijkste oorzaken te zijn van maatschappelijke ontsporingen.

 

Financiële Waarde Creatie
Sociaal Relationele Waarde Creatie

2. Sociaal Relationele Waarde Creatie

Bij sociaal relationele waarde is het in contact staan met externe en interne belanghebbenden wezenlijk. De UBUNTU levenshouding is cruciaal voor het opbouwen van business- en verdienmodellen die gericht zijn op toekomstbestendigheid. Een aardse leefomgeving die voor alle belanghebbenden duurzaam houdbaar is.

 

3. Materiële Waarde Creatie

Als we het hebben over Materiële Waarde dan speelt bij de inrichting van een samenleving en daarbinnen haar organisaties de infrastructuur een belangrijke rol. Zonder infrastructuur: geen vervoer over land en zee of door de lucht; geen intensieve teamsamenwerking via online kanalen; geen directe beschikking over energie.

 

Materiële Waarde Creatie
Intellectuele Waarde Creatie

4. Intellectuele Waarde Creatie

Dit is het vierde artikel over de zes waarde soorten van het IIRC model. Waarde-soorten die wij zo graag met elkaar in evenwicht willen brengen. Daarvoor is de intellectuele waarde soort van groot belang. Het gaat hier over alle kennis en inzichten die we samen inzetten om processen goed te laten verlopen en producten te realiseren.

 

5. Natuurlijke Waarde

Hoe stel jij je de route voor naar een wereld waarin we wereldwijd schoon water drinken in plaats van plastic flesjes met daarin een beetje drinkwater kopen? In dit artikel besteden we eerst weer aandacht aan wat we onder natuurlijke waarde verstaan, hoe we er mee omgaan en wat dat maakt dat we dat zo doen, om vervolgens aandacht te besteden aan of het ook anders kan en wat de kenmerken hiervan zijn en hoe we dat kunnen stimuleren.

Natuurlijke Waarde
Menselijke waarde

6. Menselijke Waarde

Bij menselijke waarde staat het menselijk welzijn en de ontwikkeling van menselijk talent centraal. De mens is een bijzonder natuurlijk wezen. Een wezen dat het vermogen heeft de toekomst te verbeelden en daar ook het eigen handelen op te richten. In dit artikel wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan waar menselijke waarde specifiek over gaat, welk menselijk gedrag nu dominant is, wat dat gedrag in stand houdt en welk ander gedragsrepertoire mogelijk is, welke kenmerken dit heeft en hoe dit gedrag, dat de meervoudige waarde balans dient, is te stimuleren.