Training: Strategieontwikkeling met de OK! methode

  • 24/01/2022
  • Tribe, Innovatieweg 40-2, 7000 CD Doetinchem

Training: Strategieontwikkeling met de OK! methode

Een volledige training (12 dagdelen) over het opzetten van een projecten portfolio gericht op het realiseren van een evenwichtige meervoudige waarde balans.

Introductie:
Dagdeel 1:
Perspectieven op het ontstaan van de wereld van nu
Dagdeel 2: Verbinding aangaan in netwerken van mensen
Dagdeel 3: Persoonlijk leiderschap
Dagdeel 4: Strategie en ontwikkelingsmethoden

De OK! methode leren toepassen:
Dagdeel 5: De meervoudige waarde-balans vanuit extern perspectief
Dagdeel 6: De meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief
Dagdeel 7: De meervoudige waarde-balans vanuit intern perspectief, onderdeel: netwerken van mensen: de verbindingsnetwerken tussen omgeving en de interne organisatie in beeld krijgen
Dagdeel 8: Ketens van Samenhang
Dagdeel 9: Oorzaakgericht onderzoek en mensen: de verbindingsnetwerken tussen omgeving en de interne organisatie in beeld krijgen
Dagdeel 10: Besluitvormingsgericht onderzoek
Dagdeel 11: Implementaties opzetten en beheerst uitvoeren
Dagdeel 12: Presenteren en evalueren

Locatie: Tribe, Innovatieweg 40-2, 7000 CD Doetinchem
Prijs: € 2.495,00 per persoon
Inschrijving: Stuur een mail naar info@organisatie-kundig.nl met in ieder geval in de omschrijving: Strategieontwikkeling met de OK! methode, 24 januari 2022.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan