Training: Toekomstverkennen op weg naar een effectieve route naar toekomstbestendig ondernemen

 • 13/10/2022
 • Utrecht, nabij centraal station

Toekomstverkennen op weg naar een effectieve route naar toekomstbestendig ondernemen

De aarde staat in al haar facetten onder druk. De systemen die we samen hebben opgebouwd zijn daar debet aan. De effecten van deze systemen hebben enerzijds geleid tot brede uitholling van natuurlijke en ook menselijke bronnen enerzijds en anderzijds tot sterke toename van kapitaal weinigen. De balans is eruit. Daarom zijn er denk- en werkwijzen nodig om tot duurzame, toekomstbestendige ondernemingen te komen.

Heeft u ook behoefte om in deze complexe tijd gestructureerd aandacht te besteden aan de toekomstbestendigheid van uw onderneming? Denk- en werkwijzen  te leren kennen die gericht zijn op het creëren van een toekomstbestendige balans op alle waarde-soorten: menselijke waarde, sociaal relationele waarde, intellectuele waarde, materiële waarde, natuurlijke waarde en financiële waarde? Deze masterclass neemt u mee in deze denk- en werkwijzen.

In samenwerking met Economie en Ruimte organiseren wij een interactieve workshop vol highlights van de OK! methode.

U leert:

 • Uw bedrijf integraal te besturen op basis van de zes geoperationaliseerde waarden van het IIRC;
 • Boeiende dialoogvormen toe te passen, gericht op het verrijken, verdiepen en structureren van het strategisch teamwerk;
 • Werken met geautomatiseerde tools voor de vastlegging van kwalitatieve informatie uit het strategisch managementproces;
 • Vanuit diverse voorbeelden over nieuwe verdienmodellen: ook de financiële waarde telt.

Programma:

 • 09:00 | Inloop en kennismaking
 • 10.00 | Is uw organisatiestrategie toekomstbestendig?
 • 11.00 | Een managementteam overleg over de begroting van het komende jaar
 • 12.30 | Pauze
 • 13.15 | Strategie realiseren, maar hoe?
 • 13.45 | Hoe komt u tot kwalitatief hoogwaardige toekomstbestendige keuzen?
 • 15.15 | Verlopen uw implementaties vlekkeloos?
 • 16.15 | Afsluiting
 • 16.45 | Napraten onder het genot van een hapje en drankje

Locatie: Utrecht, nabij centraal station
Prijs: E&R Leden, 50% korting, € 295,00 (ex. btw) – Niet-leden: € 590,00 (ex. btw)
Inschrijving: Stuur een mail naar info@organisatie-kundig.nl met in ieder geval in de omschrijving: Training Toekomstverkennen, 13 oktober 2022.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan