Roel RiepmaOK-Adviseur en -trainer

Roel-Riepma OK! Adviseur
expertise
  • Strategisch adviseren
  • Projectmanagement
  • Ontwikkeling mens, team en organisatie
  • Trainen
  • Coachen
  • Ontwikkelen leerprogramma’s
educatie
  • Lerarenopleiding Economie I, II en Recht
  • Bestuurlijke informatiekunde voor HBO docenten
  • Phoenix opleiding systemisch werken

Het is boeiend om vanuit het perspectief van individuele mensen te kijken naar het geheel van de organisatie in haar omgeving. Tijdens mijn onderwijskundige opleiding leerde ik het differentiëren van de didactiek tot op individueel niveau te waarderen.

Daar waar doeners, denkers en beslissers samen dialoog willen en durven voeren over de feiten waarop hun denken is gebaseerd, ontstaat ruimte voor open en verbindende gesprekken richting het nemen van eigen verantwoordelijkheid en projecten die daadwerkelijk waarde toevoegen.

Het OK-model biedt qua waarnemingsperspectieven – omgeving, mens en organisatie – en methodisch alle handvatten voor het meenemen van individuele mensen en teams door hun eigen organisatie en de omgeving van die organisatie. Het samen kijken naar dat wat speelt en het scherp afbakenen van vragen die er vanuit de verschillende perspectieven toe doen, leidt tot inzicht. Dit inzicht is de basis voor het vinden van de oorzaken, het nemen van besluiten en het opbouwen van waardevolle projecten. Mijn leven lang wijd ik al aan de uitvoering van projecten en heb daarover ook boeken – Projectmanagement op basis van ICB versie 4 en Projectmanagement IPMA D geschreven. In deze boeken en al mijn trainingsprogramma’s komt de onlosmakelijke verbinding tussen organisatiekundig samenwerken, omgevingsbewust handelen en menselijke ontwikkeling terug.

publicaties

Teun van Aken, Roel Riepma, Rob Westerdijk (2018). Het OK! model. Methodische aanpak van organisatievraagstukken. Groningen: Noordhoff uitgevers.

Teun van Aken, Roel Riepma, Rob Westerdijk (2019). Toekomstbesteding ondernemen. De OK! methode als basis. Rheden/Zwolle: Organisatie-Kundig.

Bert Hedeman, Roel Riepma (2018), Projectmanagement op basis van ICB versie 4. IPMA D | IPMA C | IPMA B | IPMA PMO. 4e herziene druk. ‘s Hertogenbosch: Van Haren Publishing.

Bert Hedeman, Roel Riepma (2017), Projectmanagement op basis van IPMA D. 2e Geheel herziene druk. ‘s Hertogenbosch: Van Haren Publishing.

Roel Riepma (2010). Projectleiderschap: actief luisteren naar alle belanghebbenden. Community Planning in het klein en in het groot. In: Projectie, april 2010.

Teun van Aken, Roel Riepma (2009). Schitterende conversatieruimtes. Het realiseren van duurzaam projectmanagement. In: Projectie, mei 2009.

contact details

Social Profiles

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Wordt u ook OK!-Adviseur?