Duurzaamheid en Impact in het Bedrijfsleven

In de dynamische wereld van het bedrijfsleven is adaptief leiderschap geen keuze meer, maar een noodzaak. Voor directeuren en commissarissen die aan het roer staan van veranderende organisaties, is het cruciaal om een balans te vinden tussen financiële prestaties, duurzaamheid en ethisch handelen. In dit licht schetsen we het verhaal van een directeur die zijn team actief betrekt bij het herdefiniëren van de Ecologische, Sociale en Governance ofwel ESG-doelstellingen van zijn bedrijf, en zo een nieuwe koers uitzet die de positieve impact op de samenleving van dit bedrijf inzichtelijker maakt.

Vooroplopen in ESG
De directeur van een bedrijf in de HR dienstverlening heeft in de afgelopen jaren een succesvolle organisatie neergezet. Het creëren van waarde voor de maatschappij is een belangrijk uitgangspunt. De laatste tijd is dat wat naar de achtergrond verdwenen en stuurt het MT met name op een positief financieel resultaat voor de eigen business unit.

Daarom neemt de directeur een beslissende stap. Met een duidelijke visie op de toekomst erkent hij de noodzaak om de bedrijfsstrategie te herzien en te versterken, met een nadrukkelijke focus op duurzaamheid en impact. Het bedrijf moet voorlopen in ESG en het MT moet hier echt gezamenlijk aan werken.

Van huidige status naar actieplan
Het bedrijf heeft een sterke positie verworven in de HR-dienstverlening door in te zetten op het ontwikkelen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en hen te verbinden met werkgevers. Echter, het MT is de laatste tijd vooral gericht op het hier en nu en niet zozeer op toekomstige klantbehoefte.

Daarom start het MT met een analyse. Met de toepassing van de OK! Methode krijgt men een integraal beeld van zowel interne als externe uitdagingen. Daaruit blijkt onder andere dat:

  • Er een dringende behoefte is om de afhankelijkheid van een belangrijk klantsegment te verminderen.
  • Het bedrijf oude leads moet heroverwegen en nieuwe doelgroepen moet identificeren om de klantenbasis te diversifiëren.
  • Er een noodzaak is om de impact die het bedrijf heeft op de omgeving voor de factor mens te versterken en duidelijker te communiceren naar de markt, omdat daar meer vraag naar is.

De directeur erkent dat de ESG-strategie en communicatie van de eigen dienstverlening kansen biedt. In de markt is grote behoefte aan het vinden van schaarse arbeidskrachten. Ook neemt, mede door CSRD, de externe aandacht voor sociale impact versterking in de keten toe, voor zowel eigen personeel als werknemers. .  De verwachting dat het behouden en aantrekken van klanten intrinsiek is verbonden aan het vermogen van het bedrijf om een meetbare sociale impact te leveren en deze te  communiceren, zorgt dat de  rest van het MT hier nu ook mee aan de slag wil.

Via de OK! methode heeft het managementteam een geïntegreerd businessplan ontwikkeld, en zijn alle afdelingen afgestemd op gemeenschappelijke, meetbare doelen. Het team is zich er scherp van bewust dat het nieuwe beleid een sterke positieve uitwerking heeft op de sociale cohesie in de omgeving en het versterken van de arbeidsmarkt. De verwachting van bestaande en nieuwe belanghebbenden in de omgeving zijn zorgvuldig meegenomen. Een aantal van hen sprak tijdens de eerste gesprekken waardering uit over de ingezette koers.

Implementatie
Onder leiding van de directeur werkt het MT nu samen aan de projecten om de afhankelijkheid van het dominante klantsegment te verminderen, blaast men vergeten leads nieuw leven in en pakt men nieuwe marktkansen actief op. De toewijding aan sociale en relationele impactbijdrage in de omgeving, gesteund door financiële stabiliteit, vormt het fundament. Het doel blijft het creëren van de mooiste banen voor mensen die vooruit willen in toekomstbestendige gemeenten en ondernemingen.

Het bedrijf functioneert als een eenheid, volledig gefocust op het realiseren van de vernieuwde ESG-strategie.

Afsluiting
Op deze reis van transformatie en groei, met een focus op meervoudige waardecreatie, geeft het gehele MT nu krachtig invulling aan hun leiderschapsrol. Een leiderschapsstijl resoneert met de kernwaarden, ESG-doelstellingen en financiële prestaties van het bedrijf. Men nodigt stakeholders uit om deel te nemen aan deze reis, geleid door integriteit, impact en innovatie.

Recente artikelen