Het duurzaamheidbegrip en duurzaamheidsbeleid.

Op dinsdag 25 januari mocht Rob Westerdijk voor 48 gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren een Webinar verzorgen over het duurzaamheidbegrip en duurzaamheidsbeleid.

Dominante politieke en gemeentelijke keuzen liggen op natuurlijke (zoals energieverbruik) en materiele waarde gebied (zoals keuzen in aanbestedingen van gemeenten zoals infrastructuur en aanschaf van auto’s).

Begrijpelijk, maar ook verwonderlijk als we duurzaamheid in breedte op meer waarden beschouwen.

Alvorens te kiezen is het nuttig allen inzicht te hebben in welvaart en welzijnsaspecten in het gebied dat tot de gemeente behoort. Zoals gemeenschappelijk inzicht op bijvoorbeeld terreinen van scholing (intellectuele waarde), gezondheidszorg m.n. jeugd en ouderenzorg (menselijke waarde), ontmoetingsmogelijkheden, het aantal keren dat politiehulp nodig was om ‘brandjes’ te blussen (sociaal & relationele waarde), aantal mensen dat financieel in de klem zit (financiële waarde).

Inzicht van welzijn en welvaartsaspecten voor allen kan, middels begrip voor allen die hier in de gemeente leven, in dialoog leiden tot een gedeelde perceptie van wiens belang komt eerst. Door hier lokale keuzen te maken en programma’s op te zetten, is duidelijk dat bereiken van lokale doelen in het verbeteren van de balans op meervoudige waarden het effect heeft bij te dragen aan een of meerdere SDG’s. Dat betekent ook dat in de gemeente keuzen gemaakt kunnen worden voor leveranciers die in de keten op meervoudige waarden deugen zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive ook van grote en middelgrote ondernemingen, maar waarom ook niet van kleinere ondernemingen verlangd.

En dat is de Achterhoek met een cultuur van Nabuurschap niet vreemd.

Hoe komen we er?

De methodische stappen van de OK! methode helpen om deze gemeentelijke ambities te realiseren. Op deze manier is het ook eenvoudig verbinding te brengen van gemeentelijke gedeelde ambities met SDG doelen. Het nastreven van SDG’s is voor velen in de gemeente namelijk een (te) ver van mijn bed show. Het realiseren van welvaart en welzijnsdoelen in de eigen gemeenten en daarmee aan de SDG’s niet.

Dat betekent samenleven in plaats van nastreven van het eigen belang dan wel alleen het belang van de eigen groep.

Zodat we samenleven om welvaart en welzijn te bevorderen nu en vooral voor onze kinderen!Geef een reactie