OK! adviseur Hugo Nieuwpoort stelt zich voor

Hugo Nieuwpoort - OK! Adviseur

Hugo heeft, samen met Rob Westerdijk, de pedagogische academie gedaan, waarna zij een aantal jaren samen gewerkt hebben op dezelfde school in het Lager Beroepsonderwijs. In de avonduren studeerde Hugo toen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, en is in 1987 gelijktijdig afgestudeerd met Rob als bedrijfssocioloog (sociologie met bedrijfskunde als specialisatie).

Hij dacht na over wat hij nu op basis van de studie verder in gang zou kunnen zetten. In 1988 is hij gestart bij de HAN. Aldus Hugo: “Ik dacht bij mezelf: het zou toch mooi zijn als je daar iets zou kunnen doen op het raakvlak tussen onderwijs en werkveld”. Hij startte binnen de vakgroepen Sociologie / Psychologie en Bedrijfsorganisatie. En binnen één jaar als praktijkcoördinator bij de opleiding Bedrijfseconomie.

In 1991 sloot Rob zich aan bij dezelfde vakgroep waar Hugo op dat moment werkzaam was. “Rob heeft jaren later de OK! methode ontwikkeld. In deze methode kon ik mij heel goed vinden. Als je een methodiek wilt toepassen in onze afstudeeropdrachten moet je eerst de feiten hebben. Vervolgens een normatief kader (meetlat). Dat stel je op vanuit de theorie, wet-en regelgeving en wensen van het bedrijf. Literatuur heb je altijd nodig, want daarin vind je het ideaal beeld, de ideale situatie. De grootste kracht van het OK! Model is dat de ideale situatie geschetst wordt en met elkaar het gesprek aangaat en kijkt hoe het komt dat doelen wel of niet gehaald worden. Dit doe je met het management team, en de OK! adviseur”.

“Wat mij zo aanspreekt aan het OK! adviseurschap is het diagnose onderdeel. Per oorzaak bekijken welke maatregel je kunt bedenken en steeds op de effecten doordenken. Welk effect beogen we met deze maatregel? Wat verwachten we dan? Het oorzaak-gevolg onderdeel is het meest complexe onderdeel. Maatregelen nemen vraagt namelijk om een nauwkeurige en zorgvuldige aanpak. En dan evalueren!”

Hugo heeft in 2021 samen met Roel Riepma bij Schuurman Schoenen het hele stappenplan van de OK! methode toegepast. Dit heeft hij met veel plezier gedaan. Dit was tevens ook zijn laatste traject als OK! adviseur. “De OK! Methode is een antwoord op de situationele problematieken in organisaties. Dit heb ik met veel plezier uit kunnen voeren via het OK! adviseurschap. Maar, nu is het tijd om iets anders te doen i.v.m. mijn aanstaande pensionering. Naast dat ik Rob en Roel heel goed ken, blijf ik ook gewoon de ontwikkelingen rondom OK! volgen!”

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Maak ook kennis met onze andere OK! adviseurs

Is uw onderneming toekomstbestendig?