CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive

Het is nogal wat: ‘vanaf 2023 verplicht rapporteren over de geïntegreerde keteneffecten van gerealiseerde output!’ Iedere ondernemer beseft dat het ondernemend handelen effect heeft op mens, milieu en geld. Om dit effect te meten, is eigenlijk alleen de ‘geldfactor’ goed gereguleerd qua rapportage-opbouw. Is oog hebben voor de andere waarde-soorten dan niet van belang voor ondernemers?

Uiteraard wel!

Denk alleen maar aan begrippen als ‘tekort aan specialistische arbeidskrachten’ of ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ of ‘critical raw materials’ of … Noem maar op. Er komt veel op ondernemers af en iedere ondernemer weet: ‘geen aandacht geven, betekent vroeg of laat invloed op de toekomstbestendigheid van mijn bedrijf!’ Daarom zijn wij voor ‘integrated planning’. Prachtig die rapportages achteraf. Weer een bedrijfsfunctie erbij, die zich integraal richt op het maken van duurzaamheidsrapportages. Stop daarmee en wordt een geïntegreerd team!

Want een breed samengesteld managementteam dekt alle criteria af, waaraan een duurzaamheidsrapport moet voldoen.

 

  • De manager ‘gemotiveerde medewerkers’ weet alles over personele zaken, goede ontwikkelingsgerichte trainingen, samenwerking met scholen, …
  • De manager ‘technisch hoogwaardige productie’ weet alles over de nieuwste technieken, veiligheid op de werkvloer, grondstoffen die gemakkelijk/moeilijk te verwerken zijn, …
  • De manager ‘duurzame inkoop’ weet alles over leveranciers, kwetsbare, moeilijk verkrijgbare grondstoffen, herkomstgebieden van grondstoffen, wettelijke eisen, …
  • De manager ‘toekomstbestendige verkoop’ weet alles over markten, concurrenten, dat wat klanten zorgen baart, …
  • Et cetera!

De vraag is of de managementteamleden ook van elkaar weten wat de ander weet. Of zijn ze zo druk met het voldoen aan Kritieke Prestatie Indicatoren dat ze vergeten ze samen het primaire proces en de ondersteuning daarvan vorm en inhoud te geven? Juist door alle omgevingsactoren en -factoren en interne aandachtsgebieden SAMEN onder de loep te nemen, ontstaat inzicht over de gehele breedte en inzicht in de onderlinge verwevenheid. Van daaruit vraagstukken en projecten afleiden, leidt tot gemeenschappelijk inzicht en draagvlak voor de strategie. Dat je daarbij als team rekening houdt met het gezond houden van mensen, sociale relaties en de natuur als ook de intellectuele aanpak, de materiële spullen en de financiën is ons inziens evident.

Afbraak van één van deze productiefactoren is op lange termijn onhoudbaar.

Kortom: ga samen de gehele bedrijfsvoering doornemen. In vier tot vijf dagdelen kom je heel ver, als je maar methodisch te werk gaat en via scherpe dialogen ruimte geeft aan het bespreken van alle relevante aspecten. Denk tijdens de dialoog alles door naar de toekomst: ‘Houden we het vol, zoals we het nu doen? Zo nee, constateer de feiten waarom niet en leg de onderliggende overweging vast!’ Op die manier ontstaat een brede basis aan goed doordachte, kwalitatieve informatie, die je meestal ook kunt onderbouwen mat kwantitatieve informatie.

Het is methodisch niet zo moeilijk om relaties tussen die feitelijkheden te leggen. Daardoor ontstaat samenhang en worden vraagstukken zichtbaar die echt aandacht behoeven. Soms betreft dat de ontwikkeling van sociale relaties. Soms het minder risicovol inrichten van de toeleveringsketen van grondstoffen. Soms het overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Soms het evenwichtige samenstellen van het personeelsbestand. Soms het aanpassen van het assortiment. Soms het terugbrengen van het energiegebruik… Vaak combinaties!

Duidelijk zal in ieder geval zijn dat geen enkele organisatie baat heeft bij het uithollen van één van haar productiefactoren. En precies daar gaat de Corporate Sustainability Reporting Directive over. Concreet zichtbaar maken hoe jouw bedrijf positieve keteneffecten realiseert als gevolg van haar geïntegreerde aandacht voor alle productiefactoren. Niet alleen ten behoeve van de eigen verlies- en winstrekening, maar ten behoeve van een in alle opzichten toekomstbestendige keten en dus ook de omgeving van de keten. Wat is er mis met ondernemerschap die gericht is op het tevreden stemmen van alle belanghebbenden? In het onderzoek van Teun van Aken, de Weg naar projectsucces, was dit de belangrijkste uitkomst.

Projectsucces is de mate waarin je in staat bent belanghebbenden tevreden te stemmen. Maak van je onderneming één groot mooi project en je weet wat je succes gaat brengen! Alle belanghebbenden tevreden stemmen. Daarover rapporteren, is een feestje! Voor je klanten. Voor je leveranciers. Voor je marketeers. Voor je medewerkers. Voor de wetgevers. Voor de financieel directeur. Voor … Hoezo je best doen om je te verantwoorden. Door je onderneming met het gehele managementteam – echt samen – in de breedte op orde te brengen en te houden – en dat is hard maar ook gemotiveerd werken – vloeit een gezonde rapportage er automatisch uit voort. Je wilt toch laten zien dat je OK! bent?

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Is uw onderneming toekomstbestendig?

Lees meer van onze artikelen