7 vragen die u als MKB ondernemer in 2022 met ja moet beantwoorden

7 Vragen voor de MKB ondernemer in 2022

In dit korte artikel stellen we zeven vragen die u als MKB ondernemer in 2022 met ja zal moeten beantwoorden. Dit zorgt voor gedegen inzicht en een sterke interne verbinding binnen uw organisatie, wat bijdraagt aan effectief teamwerk ten behoeve van het toekomstbestendig dienen van de omgeving, die in allerlei opzichten meer dan tevreden zal zijn over uw organisatie.

1. Waren uw managementteamleden het in woord en gedrag eens over wat de uitdagingen zijn voor uw onderneming richting de toekomst?
Dit zorgt ervoor dat de druk van iedere dag teamleden niet terugtrekt naar de dagelijkse uitdagingen en beslommeringen op eigen afdeling. Al het handelen kent een gedeeld perspectief dat verder reikt dan dagelijkse sores, waardoor teamleden elkaar scherp houden richting de toekomst.

2. Handelden de managementteamleden vanuit een gemeenschappelijk beeld over dat wat de omgeving van uw organisatie vraagt?
Het JA zorgt ervoor dat de focus van de organisatie zich steeds opnieuw richt op haar bestaansrecht. Een gezond primair proces kent in alle stappen focus op de omgeving, zodat belanghebbenden een hoge mate van tevredenheid uiten over uw organisatie.

3. Doorliep uw managementteam een gestructureerde weg waarlangs zij de ontwikkelingen in de omgeving in beeld bracht en besprak, teneinde tot gezamenlijk strategische keuzen te komen?
Het JA geeft aan dat het managementproces inhoudelijk op orde is. De gestructureerde dialogen die gevoerd worden, leiden tot een gedeeld inzicht in dat wat organisatie-breed gedaan moet worden richting de toekomst en het tevreden stemmen van de omgeving. De structuur doorbreekt het adhoc proces en zorgt ervoor dat teamleden elkaar echt bij de houden.

4. Gaf en geeft ieder managementteamlid een zelfde antwoord op de strategische prioriteiten van uw organisatie?
Het JA betekent dat de gevoerde strategische dialoog door iedereen is doorleefd. Het is na een vergadering niet meer alleen jij doet dit en ik doe dat, maar in alles ondersteunen we elkaar om te doen wat we samen hebben afgesproken, wat we samen hebben geprioriteerd en wat we samen hebben vastgelegd.

5. Hanteerde uw managementteam een gestructureerde weg voor het vinden van oorzaken op momenten dat strategische prioriteiten niet werden behaald?
Het JA op deze vraag betekent dat uw team beseft dat symptoombestrijding niet echt oplost wat opgelost moet worden. Onderzoek naar de echte toedracht onder vragen die spelen, betekent dat uw team bereid is dieper door feitelijkheden heen te gaan, ten behoeve van toekomstig succes. Een goede methode voor dergelijk onderzoek, helpt strategieteams echt op weg naar oorzaakgericht problemen oplossen.

6. Hanteerde uw managementteam consequent een open, verbindende en gestructureerde methode voor het nemen en communiceren van concrete besluiten?
Een JA op deze vraag betekent dat uw organisatie een scherpe besluitvormingsroutine doorloopt, waardoor de besluiten gebaseerd zijn op goed doordachte criteria vanuit meervoudig perspectief en gestructureerd en vindbaar zijn vastgelegd in het gezamenlijke managementsysteem.

7. Hanteerde uw managementteam een gemeenschappelijke methode voor het realiseren van strategische prioriteiten, zodat ieder teamlid ook nu nog weet hoe de realisatie van strategische prioriteiten vorm en inhoud krijgt?
Het JA op deze vraag betekent dat uw team het strategisch projectenportfolio op orde heeft en dat teamleden van elkaar weten hoe de projecten ervoor staan en waarin ze elkaar nodig hebben om de waarde te realiseren die aan de projecten gekoppeld is.

Als uw als MKB ondernemer op dit moment één of meerdere van bovenstaande vragen Nee antwoordt, hoe erg is dat dan? Dat is ernstig! Want dan werk je als bedrijf immers niet gemeenschappelijk aan de toegevoegde waarde van de onderneming voor haar klanten en de samenleving als geheel, met een aanzienlijke kans op schadelijke interne en externe effecten. Dat is als MKB ondernemer in 2022 een ernstige zaak!

Een collega ondernemer heeft geïnvesteerd in het kunnen geven van een volmondig JA op deze vragen, teneinde de kans op positieve effecten voor alle belanghebbenden in en rondom zijn organisatie te realiseren. Twee jaar achter elkaar is het strategisch plan nu goedgekeurd door de moedermaatschappij. Het tweede jaar door de instrumenten van de OK! methode zelfstandig – zonder begeleiding van een OK! licentieadviseur! – met het managementteam te doorlopen. Daarmee gaf en geeft hij zijn bedrijf een gezonde impuls richting de toekomst

Interesse in zijn verhaal? Klik dan op de knop hieronder voor een korte video toelichting!

Bent u als MKB ondernemer in 2022 op zoek naar een nieuwe manier van bedrijfsvoering om uw organisatie meer toekomstbestendig te maken? Voor meer informatie over de OK! methode en wat wij doen, klik hier.