OK! adviseur Michiel Verbeek stelt zich voor

Michiel Verbeek - OK! Adviseur

Michiel is opgeleid als docent, directeur geweest in de ICT en ervaren wethouder in het openbaar bestuur. Ook is hij schrijver van het boek ‘Wie durft deze school aan?’.

Na twaalf jaar in de politiek te hebben gewerkt stopte per 1 januari 2019 zijn wethouderschap. Michiel was toe aan iets nieuws en zocht daarom contact met Roel. Aldus Michiel: ‘Ik ken Roel al vanaf onze studietijd in Groningen, aan de lerarenopleiding. Samen zitten we tot op de dag van vandaag in een groep met oud studenten waarmee we af en toe samenkomen.’

Tijdens zo’n bijeenkomst raakte Michiel en Roel weer aan de praat. Toen bleek dat Roel net begonnen was aan de uitbreiding van de OK! methode. Roel kwam vervolgens met het idee om een bijeenkomst te organiseren van belanghebbenden. ‘Dat vond ik een leuk idee. Deze bijeenkomst was een succes, en vrij snel daarna heb ik een serie trainingen afgerond met als gevolg dat ik daarmee het adviseurschap voor de OK! methode heb binnengesleept. Helaas liep dit traject gelijktijdig met de opkomst van de pandemie. Dit maakte het uitrollen van een adviseur traject een hele uitdagende opgave. Sindsdien heb ik samen met Roel één traject kunnen doen (een deeltraject), waarin we onze krachten gebundeld hebben en een deel van de OK! methodiek hebben ingezet.’

In zijn rol als OK! adviseur helpt Michiel leidinggevenden in bedrijven en maatschappelijke organisaties de wereld buiten de organisatie systemisch in beeld te brengen en de wereld binnen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Hierin legt hij vooral de focus op het uitzoeken van hoe de externe factoren van een organisatie in verhouding staan. ‘Ik zoek uit wat er allemaal in de omgeving gebeurt, en wat de ontwikkelingen zijn in de sector. Met mijn bevindingen confronteer ik het management team. Dat is echt een belangrijk onderdeel van de OK! methode. Ik luister, maak een samenvatting van wat er gezegd wordt en vervolgens stel ik de juiste vragen.’

Om op grote schaal de OK! methode toe te kunnen passen bij organisaties is een goede batterij van OK! adviseurs nodig. ‘De beleving van het echte werk, daar zijn we als OK! adviseurs op aan het bouwen. In 2022 hoop ik dan ook om nog meer van de andere OK! adviseurs te kunnen leren. Want, wanneer we van elkaar blijven leren kunnen we onze rol als OK! adviseur nog beter uitrollen in de projecten die we doen.’

In de toekomst wil Michiel graag met een programma komen over de OK! methode op de Hanzehogeschool van Groningen. Hij droomt ervan om de methodiek in het curriculum te krijgen van een opleiding of een groep studenten op te leiden als OK! adviseur. ‘De OK! methode moet verspreid worden. Het momentum voor deze methodiek is er nog steeds, hier moeten we vooral op doorpakken met elkaar.’

Heeft u na het lezen van dit bericht de behoefte om uw organisatie toekomstbestendiger te maken? Neem dan contact met ons op! Wij komen graag in gesprek met u.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Het OK! adviestraject heeft ons als managementteam geholpen elkaar beter te begrijpen, de methodische aanpakken als gemeenschappelijk instrumentarium te benutten. Daarnaast hebben wij er een partner voor de verzekeringswereld bij die bijdraagt aan reductie van schadelast voor ondernemingen en omgeving.

AWI
Alg. Directeur, AWI

Maak ook kennis met onze andere OK! adviseurs

Is uw onderneming toekomstbestendig?