Het waarom van onze focus op de six capitals van het IIRC-model

De ‘six capitals’ van het IIRC vormen het fundament onder de focus die wij hanteren om bedrijven te ondersteunen richting toekomstbestendig ondernemen. Geïntegreerde externe en interne aandacht voor de effecten van ondernemend handelen op de ‘zes waarde-soorten’ – menselijke waarde, sociale relationele waarde, intellectuele waarde, materiële/infrastructurele waarde, ecologische waarde en financiële waarde – is de kern van toekomstbestendig ondernemen. Daar waar deze effecten onvoldoende breed en diep worden doorgedacht richting een balans in alle waarden, ontstaat scheefgroei. De aandeelhouder juicht, de natuur huilt.

Wij geloven in een economie of liever gezegd samenleving die zich focust op balans in alle waarden, zodat zowel in organisaties als in de samenleving welzijn door plant, dier en mens breed ervaren kan worden. We weten dat de economische belangen in het oude, aandeelhouderswaarde gedreven systeem groot zijn en de lobbykracht groot. Tegelijkertijd ontmoeten we veel ondernemers die breder en dieper kijken dan het maximaliseren van de eigen verlies- en winstrekening, omdat ze intrinsiek beseffen: ‘de negatieve effecten van mijn handelen, komen vroeg of laat weer bij mezelf terecht! Daarmee leidt ik mijn organisatie niet over de horizon.’

Het operationaliseren van de waarde-soorten is in feite niets anders dan de externe en de interne omgeving scannen op ‘alle’ actoren, factoren en aspecten die de organisatie raken en jezelf afvragen: ‘als ik zo blijf omgaan met dit gegeven, is dat dan naar de toekomst toe vol-houdbaar?’ Op die manier ontstaat een breed beeld van de organisatie in haar omgeving en wordt na gerichte analyse zichtbaar welke vraagstukken en daaraan gekoppelde waarde-soorten extern en intern echt aandacht nodig hebben. Ook dat is voor ons een belangrijk motief om de OK! methode uit te bouwen. De smalle, opgesplitste perspectieven voorbij, zodat vanuit breedte inzicht de diepte opgezocht kan worden.

Tot slot geloven wij erin dat dit complexe proces van ‘samen waarnemen, samen veranderen’ structuur nodig heeft. Zonder structuur wordt langs elkaar en door elkaar heen gepraat. De één is nog aan het waarnemen, terwijl een meer extraverte ander al weer projecten uitvoert. De OK! methode biedt teams een volwaardige en volgordelijke structuur voor het opzetten en vastleggen van managementprocessen. Van gericht waarnemen, bewust beoordelen, gericht oorzaken vinden en besluiten nemen tot en met implementaties opzetten en uitvoeren. Iedere stap kan apart worden uitgevoerd, maar nooit los worden gezien van de andere stappen. Ten behoeve van een ordentelijke en bovenal verbindende uitvoering van de stappen bieden we een vraagstructuur, zodat inzichten en oplossingen vanuit de dialoog kunnen ontstaan.

Benieuwd naar hoe wij uw organisatie kunnen helpen? Neem dan contact met ons op!Geef een reactie