OK! methode in de Achterhoek

De eerste OK! trajecten voor ondernemersteams in de Achterhoek zijn, in het SIKA- HAN project, uitgevoerd.

Een van de opdrachtgevers is het managementteam van Holland Pharma. De algemeen directeur heeft zijn tevredenheid over het OK! adviestraject in een interview geuit.

Geïnteresseerd? Zie https://www.careality.nl/ Het vakblad voor managers in de drogisterijbranche, 16e jaargang nr. 3, september 2020

In totaal worden voor 15 middelgrote ondernemingen OK! denkmethodische trajecten uitgevoerd die er op gericht zijn:

  • De strategie te herijken op de toekomstbestendigheid
  • Projectmogelijkheden te prioriteren en te ontwikkelen
  • En de geprioriteerde projectplannen, die moeten leiden tot realiseren van de strategische ambities, te beheersen
  • De denkmethodische aanpakken toe te blijven passen in bedrijfsspecifieke vraagstukken

Er lopen inmiddels 5 projecten. En er zijn 3 bedrijven op de wachtlijst.

Mocht u geïnteresseerd zijn om te weten of u als Achterhoekse onderneming kunt deelnemen, bel even.

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Kunnen wij u ook van dienst zijn?