De OK! methode in Gelderland

De partijen, verenigd in Circles zoals St Kiemt, VNO-NCW midden, KplusV en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, gaan uitvoering geven aan het Impuls programma.

Het Impuls programma, dat door de Provincie Gelderland financieel wordt ondersteund, is gericht aan management-/- directieteams om op tijd in te spelen op de sterk veranderende omgeving. De omgevingsveranderingen betreffend tal van thema zoals, circulaire economie en energietransitie, maar ook veranderingen bij leveranciers, klanten, regelgeving en externe normstellers.

Het Impuls programma bevat de Verkenningsanalyse die 200 ondernemers kunnen invullen gericht op verkrijgen van inzicht in continuïteit naar de toekomst.
En de OK! methode; integrale analyse, strategisch plan, prioriteitstelling en opstelling van projectplannen door middel van denkmethodische stappen door het volledige management-/directieteam.

Voor meer informatie neem contact op met KIEMT zie website: https://www.kiemt.nl/

toekomstbestendig ondernemen?

neem nu contact met ons op voor uitvoering van een OK!-quickscan

Kunnen wij u ook van dienst zijn?